077-8047017

אבני נזר 18, בני ברק

077-8047077

יפו 216, ירושלים

Combining Modern and traditional Values in Latin Ties

A new era of Hispanics https://mylatinabride.com/brazilian-women/ frequently accompanies their families with a distinct set of cultural beliefs. The more Northern conception of autonomy that is common in American traditions properly fight with the conventional Spanish tradition of personalismo, a relationship style that emphasizes specific attention and courtesy in interpersonal relationships.

Respecting elders is a core element of Latin culture, and it is generally considered a shame https://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/saints/valentine.shtml to show disrespect to anyone older than you. It is believed that helping person's quick or extended family in any way possible is a moral duty for Latinos, whether by lending money or providing a home for their needs. The formality of the vocabulary reflects this price, with Hispanics often addressing individuals as sir and madam, or mister and madame, and using a conventional"you" called usted.

Associate matrimony and family psychiatrist Norma Contreras, a Fullerton-based associate matrimony and family therapist, sees this conflict perform out with her clientele. She frequently brings up the dichotomy between marianismo and macho in Latin American culture, which are both influenced by Roman Catholic teachings on community life and indigenous beliefs. While marianismo portrays women as noble and self-sacrificing, masculinity is associated with female dominance and control. Historically, both marianismo and masculinity have been intertwined, but nowadays some Hispanics are starting to question their role in the modern planet. They are finding ways to balance these two ideas in their relationships and people.

מרפאת בינת השן

שיקום הפה הינה מלאכת אמנות לכל דבר.
התאמות של צבע, צורה וטקסטורה, הכרחיות לקבלת תוצאה מושלמת.

במרפאת השיניים בינת השן, אנו מתייחסים אל השינים שלך כאל יצירת אומנות, הן בדיוק הטכני והן בהתאמת צבעים וגוונים, על מנת כדי להגיע לתוצאה המדויקת וההרמונית ביותר לפנים שלך.

מאמרים אחרונים

מלאו את הפרטים

דילוג לתוכן